« Prev.LiveNext » 
Thursday, 23 July 2020
Live +10:00 Nawaeir 0 - 2 Karama
Live +10:00 Teshrin 2 - 0 Al Ittihad
Live +10:00 Wathbah 3 - 0 Shorta
Tuesday, 28 July 2020
Live 10:00 Al Ittihad 3 - 0 Al Jazira
Live +10:00 Foutoua 1 - 6 Jaish
Live +10:00 Hottin 1 - 1 Wathbah
Live +10:00 Jabala 1 - 0 Al Sahel
Live +10:00 Karama 0 - 1 Teshrin
Live +10:00 Nawaeir 0 - 4 Al Wahda
Live +10:00 Shorta 2 - 1 Taliya